I II i 6 123 89 namen van personen, die onderstand hadden ge noten van het Gemeente bestuur of van eene instelling van weldadigheid; die in staat van faillissement waren verklaard of onder curateele waren gesteld, en voorts nog een groot aantal namen van personen, die meer dan eenmaal door de ontvangers zijn opgegeven. Wij laten hier volgen eene opgave van het getal kiezers, volgens de kiezerslijst, vastgesteld in 1907. ft I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 8