I i 38 4' M f Exploitatie-Uitgaven. 29 Bijlage E. J’ onderhond rijwielen spreekcellen. Storingen Sloopingeu Bediening. 700,03 5 00,31 b. Bijzondere Exploitatiekosten. Onderhoud. Centrale Buitenleiding Binnenleiding f 0.715,58 10.092,995 3.995,88 820,946 89.614.56 s 21.404,45 5 3.505,12 s 262,73 19.788,305 - 44.960,61s a. Algemeenc onkosten. Jaarwedden Tijdclijke hulp. Belooniug accountant. Zicktengcldcn en verlof. Onkosten ingevolge de Ongevallenwet.. Druk- en bindwerk Bureau- eu teekenbehoeften Schoonhouden gebouw Verwarming Verlichting Electrische stroom voor het bedrijf Duinwater Brandverzekering Grondlasten. Reis- en verblijfkosten Boeken en tijdschriften Koffie, thee en melk Uniform en klcedingstnkken luningskosten rachten en porto’s Zegelgelden Aankoop en Tramkosten Recognitiën Diversen VERSLAG DER GEMEENTE-TET.EPHOON c. Onderhond yebouieen en Tclephoongebouw Spreekcellen 26.326,44 s 272,33 250,— 427,65 s 1.146,37 362,55 s 1.290,S3 458,55 756,26 1.141,81s 2.238,25 501,32 s 264,91 456,87 784.81 219,40 109,73 350,03 1.131,33 329,34 214.75 66,05 904,973 344,15 307,— 3.177,27 -43.833,00 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 900