Gemeentel ij k Telephoonbedrijf Overzicht van de uitkomsten gerangschikt naar de begroeting voor 1907. VAN HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 901