1 38 38 35 34 BATE N. L A S T E N. n. 1 I F I f VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. AARD DER LASTEN. AARD DER BATEN. baten. Telephdöngids III. f f Werken voor rekening van derden. IV. Vernieuwingen I Vitkeering aan de Gemeente II. Afschrijving onvoorziene Uitgaven. X. Uitbreiding Memorie. f «)f f f f 18500, 18500, 1800. 1800, f f f f f 23504, 23504, 8934,30" 8934,30" I 112< »- 1120,99" JIJ0000, I f 10000, 625,^ 625,— 679,00’ 679,00’ f 299002,76 f 299002,76 f f100338,72 I f 100338,72 3500.- 3500,— f 28744,37’ f 28744,37’ I f Werkelijke 1 lasten. f 5434,30» f 5434,30»' Meer dan Mmd»rii begroot O.-,' I f 399341.48 «)f 399341,48 I f11004, f11004, f 89635,- *)f 89635,— lf_ 12500,— Hf 12500,- I Werkelijke Begroot op j I 1U000.- I 10000,— i f 118379,37’I I f 118379,37 Kosten van ombouw ten laste van de bouwtekening met de H. T. M. Meer Minder dan toege- dan toege staan is. I staan is. 1 Verhoogd bij Raadsbesluit van 23 Maart 1908 met f 5434,30s. ..21 1908 11004.—. 1 1'orspronkelyk f 207000,—. Verhoogd met het saldo onverwerkte gelden ad f 147841,48 van •jtrooimg voor 1906, krachtens Raadsbesluit van 3 Juni 1907 en verhoogd bij Raadsbesluiten PU Maart 1907 en 16 September 1907, rosp. met f 32000,— en f 12500,—. Begroot op 17875- J f 17875,- 21 03 1'orspronkelijk f 207000,—. Verhoogd n 16 September 15)07,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 903