I i 38 38 39 38 aansluiting over de jaren 1904 tot en met 1907. f ?y r Sit i i if 0,87 Vergelijkend overzicht van de Baten en Lasten, bereki i» VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTE N. B A T E N. BCHRIJVING. 1904 1905 1906 1906 1905 1907 1904 OMSCHRIJVING. f 70 f i f 9,98 f 9,51’ If 10,08 77,97 f f 0,17 f I» 42,78' tal der Lasten f 56,75’ f 60,74* ST. 905 1906 1M1 1907 aan- f f id 22,088 f 17,37* 8,45 8,38' 7.464 12,74 f 13,70’ f f tfloitatiekosten. Algenieene on- A> 1,46 0,48 78,114 60,74 Totaal der baten. Totaal der lasten. 61 f f f 69,26 5 6,29 1,32' 0,12’ 0,20 f 78,84’ 56,75 1 i 1> f 9,374 •21,19» 70,465 6,02 1,83 0,40" 0,12 2,96 0,86 0,10’ 4,06 1,46 0,36 9,90“ 4,52' 0,74 0,05’ 4,18’ j» 39,03 "j f 56,77’ 0,23 69,50 5,96" 1,718 0.61 0,16' 78,84’ Af voor winst op andere zaken dan abonnementen Totaal der winst per sluiting 4,88 I» 0,86’ 0,12’ 4,04 41,68 9 wmigids wring aan nuente. n»/ mrriigeu tiaicingen ile 1,75’ 9,32 P 25,30* I ex- 77,20' If 1,54’i I- 2,39 I 0,94’ Zuivere winst op abonne menten per aansluiting. Abonnementen Reeht van aansluiting Opbrengst spreekcellen. M erken voor Derden Diverse Baten Telephoongids Totaal der Baten 0,15’ f 20,14’ iatiekostcn. Onderhoud. Jeutralc luitenleidingen I» taenleidiugen p Storingen Sioopingen Bediening Onderhoud ge ren en spreek- f 61,16" 0,17* f 19,05’ 77,97’ f 56,77’ i :f 1,14 I 2,81 0,93 0,08 4,43’ oM. Bijzondere I» 0,14 f 18,38 0,27* 1,86’1 13,29’ 27,35 8 if 1,42 l> 2,26 0,84'1» 0.22 f 17,73’ If 3,78 7,90 25,03" 4,97' 36,61 ’I |f 1,95’i 10,27' 26,64»!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 906