J g l co -lil ij - 1 1 1 1 s Wj I j 39 I X| 1 ^<2 .3 - j 1 1—1 1111 Ij 1{ 1 1 I 1| 1 11—I 11— j'g 3 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Huishoudelijke Zaken. NAMEN DER LEDEN. CQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 i 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 co 1 J 1 - 2 H L 1 1 1 1 1 1 j 1 1' 2 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1| - 1- - 1 1 1 ij— - 1 1 1 1 1 1 1 i—I jCO CO 1-1 1 1 1 - Ij 1 1 1 1 I 1 1 1 1 X I—I Ij 1 11 11 1 1 1 i i i i i- i Sommige vergaderingen werden bijgewoond door H.H. Hoofd-Inspecteur en Inspecteurs voor de Volksgezondheid en door den heer Directeur vau het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, n.l.die van 8 Maart door den heer Dr. W. P. Ruysch; die van 12 April en 6 September door den heer Gedurende het jaar 1907 werden 13 vergaderingen gehou den. Op de volgende tabel staan aangeteekend de data der vergaderingen en de bij elke daarvan aanwezige leden. 1 1 1- -1 1 1 1 Ij 1 1 I 1 1 1 1 11— 1 1 1 1 1. Ij 1 Ij ij 1 1 1 111 1 I—I 1 - ij ij u i -j ii i i 11 Data der Vergaderingen. j^ |ïh jjx, S j, 30 30 j Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, Voorzitter. Jl Hijmans vanWadenoyen,Onder-Voorzitter j 1| Dr. J. G. M. Mastboom1 M. Rutgers1 b. A. IV. Vrijland1 Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel ....11 I. J. Hofman I. F. Laméris Mr. I. M. Hijmans J. Dikstra A. Koeh 1. van Nieukerken J. L. Hofman Mondt Jr i. Simons oh. Mutters Jr A. M. van den Thoorn 1. L. Th. van Kleef Ir. Joh. J. Belinfante. Binnendijk H. G. Roel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 909