90 30/30 30/30 30/30 46/01 de Javabrug tot het Louise de Colignyplein, vereischte het behoorlijk onderhoud van de straten in het afge- loopen jaar wederom groote inspanning. Dit onderhoud werd uitgevoerd door den aannemer H. de Zeeuw alhier, voor den prijs van 1’0,268 per M3., zijnde hem het werk voor dien prijs gegund voor het jaar 1907. Voor onderhoud en vernieuwingen, ook in verband met den bouw van de tram, werden aangekocht: 374.377 stuks Quenastkeien 13/20 c.M. 46.800 Noorsche granietkeien 10/24 100.800 Ourthekeien 13/20 9.925 lavakeien 10/16 279.841 scoriaebricks 9/23 887.360 getrokken grijze Waalklinkers. 2270.300 vlakke Rijnkiinkers 596.051 ironbricks 7.986 cementbetontegels 8.000 Quenasttegels 16.124 basaltinetegels 1-971 4.348 M. trottoirband. Hiermede en met eenige overgebleven materialen van het vorige jaar werden geheel of gedeeltelijk verstraal met Quenastkeien 13/20 cM.: het Spui, de Hooftskade. de Amsterdamsche Veerkade, de Zuid Buitensingel, het Buitenhof, de Kneuterdijk en de Plaats; met Noorsche granietkeien 10/24 c.M de Prinsessewal: met Ourthekeien 13/20 c.Mbet Westeinde, de Zuid- wal, de Riviervischmarkt, het Kortenbosch en de Hooge Nieuw straat; met lavakeien 10/16 c.M. de opritten naar de bruggen in de Wagenstraat, het Hoogezand en de Hecrengracht met scoriaebricks 9/23 c.M de Laan van Meerdervoort, de Javastraat, de Parkstraat, de van Merlenstraat, de De Perponcherstraat, de Gerard Domstraat en de Drie hoekjes met scoriaebricks 9/20 c.M: de Van Galenstraat; met Waalklinkersde Hoef kade, de Korte Lombard- straat, de Fultonstraat, de Koninginnegracht, de Cornells Jolstraat, de Luthersche Burgwal, de Korte Vij verberg, de Da Costastraat, de Groot-Hertoginnelaan, de Schevening- sche Weg, de Javastraat, de Laan Copes van Cattenburch, de Zwarteweg, de Laan van Meerdervoort, de Statenlaan, n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 90