39 r- 13 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. <t. b. voor den vloer: voor de ventilatie.: In voor voor de dikte, de kwaliteit van den steen en die van de te verwerken mortel, de zelfde voorschriften, alsmede de soort afdekking, en de maat en de richting van het afschot. welke soort materialen, idem. c. d. e. die open ruimte niet aanwezig is, zouden moeten worden ingetrokken. Verder zou voor het vervolg voor ieder speciaal geval dienen te worden overwogen, of in verband met de aanwezige ruimte varkensstallen binnen de gemeente tot wederop zegging kunnen worden toegelaten, terwijl, wanneer door latere bebouwing de vroeger aanwezige ruimte te beperkt dreigt te worden, de verleende vergunning onmiddellijk be hoort te worden ingetrokken. Waar volgens deze beginselen varkensstallen toelaatbaar te achten zijn, zullen deze moeten voldoen aan strenge, goed omschreven technische bepalingen, welke aangeven voor de wanden voor het dak: de goten de riooleeringde wijze van loozing, de soort van buizen, richting en afschot, afmeting der ramen en (of) wijdte van de luchtkoker(s) en hoe hoog deze laatste buitendaks. dien zin werd omtrent de varkensbewaarplaatsen aan Burgemeester en Wethouders geadviseerd, en bij besluit van 24/27 December werden door hen 70 vergunningen tot het houden van varkens ingetrokken. Daaronder waren ver gunningen tot het houden van 30 en 50 varkens, en ook vielen daaronder een paar varkensbewaarplaatsen, waar omtrent reeds eerder by de Commissie klachten waren ingekomen. Burgemeester en Wethouders wonnen verder het advies der Commissie in omtrent een verzoek van het College van Regenten der Nederduitsch Hervormde Diaconie om ver gunning tot het houden van zestien varkens in hokken, aanwezig in den tuin achter het Weeshuis aan de Hooftskade. Bij onderzoek bleek dat het Weeshuis zonder daartoe de vergunning af te wachten, het aantal varkens reeds had

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 919