93 Prinsevinkenpark Honsholredijkstraat. Mauritskade Zwarteweg Loosduinsche Kade Molenstraat Noordeinde Luthersche Burgwal Koningin Emmakade Samen Koningsplein Conradkade Zuid Buitensingel Jan Steenstraat Boerhavestraat Wehnarstraat Van Merlenstraat De Perponcherstraat Koningskade Van S windenstraat Jan van Gojenstraat Samen Trottroirgedeelten in de volgende straten reeds vroeger aangelegd, werden in het afgeloopen jaar van hard steenen banden voorzien 116 M. 92 ir> 296 237 201 262 272 11 94 1673 M. 51 M. 14 3 28 4 23 8 5 8 485 M. Trottoirbanden werden herlegd over een lengte van 10.150 M. Een oppervlakte van 882 M2. aan stoepen en voor tuinen van particulieren werd kosteloos overgenomen, ten einde als trottoir te worden ingericht: de gezamen lijke lengte aldus verkregen trottoirs is 263 M. Behalve de bovengenoemde bestratingen werden nieuw bestraat met Ourthekeien 13 X -O c.M., met scoriae- bricks 9 X 23 c.M. en met Waal- en Rijnklinkers en iron bricks le. een straat in het bouwplan „Engelenburg” in het verlengde van de Wolmaransstraat tusschen Kempstraat en Hoefkade, een gedeelte straat evenwijdig aan- en ten Z.W. van de verlengde Wolmaransstraat en een ge deelte straat in het verlengde van de Van Ostadestraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 93