94 2e Be 4e 5e 7e 8e Samen herstrating en 1331 M. 322 3332 2110 429 3340 1439 12.303 M. nieuw gelegde be- bij aanneming en door staatmakers van de Gemeente werd uitgevoerd. De oppervlakte stating in alle bovengenoemde straten bedroeg: 748.217 M2., waarvan 664.762 83.455 2e. een straat in het verlengde van de ’s-Graven- zandelaan tusschen Rozenburgstraat en de stoomtram- baan der H. IJ. S. Mij. 3e. eenige straten in het bouwplan „Zorgvliet”, met name de Van Slingelandtstraat, de Antonie Duijkstraat, de Jacob Hopstraat, een gedeelte Van Loostraat, de Van Beverningkstraat, een straat langs de stoomtrambaan naar Scheveningen, tusschen het Stadhoudersplein en de Willem de Zwijgerlaan en een straat ten N.W. van de 2e Antonie Heinsiusstraat, verbindende het Frederik Hendrikplein met genoemde straat langsde stoomtrambaan; 4e eenige straten in het bouwplan „Houtrust”. waarvan een in het verlengde van de Laan van Meerdervoort tot ongeveer de grens met Loosduinen, en nog drie on genoemde straten rondom het remise-terrein aldaar; 5e. het Trekvlietplein 6e. een gedeelte straat tusschen den Pompstationsweg en het Belgische Park langs de lighallen voor tubercu loselijders 7e. eenige straten en straatgedeelten ter weerszijden van het emplacement van den Z. H. Electrischen Spoor weg, gelegen in het bouwplan tusschen den Harstenhoek weg en den Gevers Deijnootweg: 8e. eenige straatgedeelten ten Z. W. van den Rijs- wijkschen Weg tusschen de Laakhaven en de Laak. Nieuwe trottoirs met hardsteenen banden werden ge legd in de navolgende der bovengenoemde nieuwe aan- gelegde straten of straatgedeelten die genoemd sub le. jj V n p p p ■n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 94