39 34 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. I Behandeld werden 322 zaken, t. w. Klachten van particulieren Tengevolge v. h. systematisch woningonderzoek Aanhangig gemaakt door leden der Commissie Idem door den Secretaris Aangebracht door den bureau-ambtenaar Aangebracht door den technischen beambte als gevolg van het onderzoek van andere zaken 265 18 11 1 5 22 Totaal 322 waarvan op 1 Januari 1908 nog 33 in behandeling waren. waarop de zevende reeks tabellen betrekking heeft, zyn begrensd als volgt: Blok N, omvat de kleine woningen van de buurt gelegen tusschen het Zieken, Groenewegje, Korte Groenewegje, Gort- molen, Oranjeplein, van Limburg-Stirumstraat, Stationsweg en Huygenspark. Blok O, omvat de kleine woningen in de buurt begrensd door Koningstraat, Fagelstraat, Oranjeplein, Hoefkade, Poel- dyksche straat en Parallelweg. Blok P, omvat de kleine woningen van de buurt gelegen tusschen Koningstraat, Waterloostraat, Jacob C'atsstraat en Parallelweg. Blok Q, omvat de kleine woningen in de buurt begrensd door Jacob Catsstraat, Parallelweg, van Kavesteynetraat en Hooftskade. Blok R, omvat de kleine woningen gelegen in de buurt tus schen Zuid-Buitensingel, Gerard Doustraat en Hobbemastra^it. Blok S, omvat de kleine woningen in de buurt begrensd door Hobbemastraat, van Ravesteynstraat, Hoefkade en Vaillantlaan. Evenals van de voorgaande werden van deze tabellen exemplaren toegezonden aan de verschillende autoriteiten, terwiji al de uitgegeven tabellen voorzoover de voorraad strekt, voor het publiek ten bureele der Commissie ver krijgbaar zyn tegen betaling van 30 et. per exemplaar. C. Behandeling van verspreide misstanden in zake de Volkshuisvesting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 940