39 59 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Verordening voor het Gemeenteziekenhuis van 4 Juni 12. Huishoudelijk Reglement voor het Gemeenteziekenhuis. 14. 16. HOOFDSTUK Xll. 11. 1903. Onderwerpen, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken. 17. Bepalingen in acht te nemen bij het overdragen aan de gemeente van gronden voor straten van 21 April 1891, gewijzigd 27 Augustus 1906. Bouw- en Woonverordening voor ’s-Gravenhage van 7 Mei 1906. 15. Politie-reglement voor de Visschershaven te Seheve- uingen Wijk 8) van 1.5 Mei 1905. De „sterftecijfers van ’s-Gravenhage” over de jaren 1895—1904, die bewerkt zijn door de heeren J. Binnendijk, A. E. Rahusen en Prof. Mr. C. A. Verrijn Stuart en door de Commissie zullen worden uitgegeven, waren aan het eind van het jaar bijna geheel gedrukt, maar de uitgave moest wachten op het gereed komen van de bij het boek werk te voegen sterftekaart van ’s-Gravenhage. Het werk zal nu in het begin van het jaar 1908 verschijnen. Voor de bewerking van de sterftecijfers over het volgend tienjarig tijdperk werd besloten ook Scheveningen in het onderzoek te‘betrekken en over te gaan tot invoering van het kaartenstelsel. De noodige kaarten werden gedrukt en er werd een loketkast aangeschaft. De kaarten zijn tevens geschikt om daarop aan te teekenen de ter beschikking 13. Instructie voor de Adjunct-Directrice van het Gemeente ziekenhuis van 22 September 1903. Verordening houdende regeling van de Gemeente- Apotheek van 14 September 1903.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 965