39 61 Rethaan Macaré, Voorzitter. L. N. Roodenburg, Secretaris. Aldus vastgesteld in de Vergadering van de Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage van 28 Februari 1908. en op welke wijze het hierbedoelde werk door de Gezond heidscommissie in samenwerking met genoemde afdeeling kon worden ter hand genomen. Intusschen vestigden ook Burgemeester en Wethouders de aandacht der Commissie op de groote kindersterfte hier ter stede. De zaak was aan het eind van het j aar nog in behandeling. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 967