1 39 r- 62 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. BIJLAGE A. Datum der opname No. No. Hoofd: 1. Sinds wanneer is de school ter plaatse gevestigd? 2. Hoe groot is het totaal aantal schoolgaande kinderen? d. e. 9- VRAGENLIJST ten dienste van het systematisch onderzoek der Lagere Scholen. a. b. Openbare -- Lagere School aan de Bijzondere 3. Ligging. Op welken bodem is de school gebouwd? Geeft de bodem aanleiding tot bezwaren? Zyn er hinderlijke inrichtingen in de nabijheid? Zoo ja, welke? Staat het schoolgebouw vrij? Zoo niet, waar en hoe is het aan een ander gebouw verbonden Zijn er in de omgeving stoffige wegen, vervuilde of drassige bouwterreinen, stinkende grachten, of andere oorzaken van luchtbederf? Ondervinden sommige lokalen hinder van het geraas op straat? Op welke windstreek zijn de lokalen gelegen? 4. Schoolgebouw. a. Hoe is de indruk, dien het gebouw maakt ten opzichte van eenvoud, soliditeit, vocht, enz.? b. Is er binnenshuis gemeenschap tusschen school en onderwyzerswoning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 968