39 r- 63 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. (I. b. c. I 9. Ventilatie der lokalen. d. e. d. e. a. b. c. 8. Verlichting der lokalen. Valt het licht genoegzaam en onbelemmerd in? Kan het getemperd worden? Zyn de vensters links van den werkmuur? Zijn er vensters in den werkmuur? Aan welke zijden valt het licht in? Welke kunstverlichting wordt gebruikt? 7. Lokalen. Zijn er lokalen, waarvan de deuren onmiddellijk uitkomen in de buitenlucht? Zijn er lokalen, die men niet direct van den gang uit kan bereiken? Zijn er lokalen met meer dan 50 zitplaatsen zonder afscheiding Hoe is de afscheiding der lokalen onderling? Van welk materiaal zijn de vloeren? Zoo zij van hout zijn, zijn er reten in? Zijn zij geolied? Welke kleur hebben de wanden? 5. Gangen en portalen. a. Zyn zy ruim? b. Zyn zij behoorlijk verlicht? c. Uit welk materiaal bestaan de benedengangvloeren Trappen. a. Uit welk materiaal bestaan de trappen? Indien van hout, zijn zij van onder gestueadoord b. Zijn er voorzorgen genomen tegen ongelukken op de trappen? Zoo ja, welke? c. Welke is de breedte, de op- en aantrede van de trappen a. Zyn de bovenramen der vensters gemakkelijk te openen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 969