39 f- 65 VERSLAG DEK GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 13. d. i Zijn zij behoorlijk verlicht en geventileerd? Is er een voldoend aantal kapstokken aanwezig? Zijn die niet te dicht op elkaar aangebracht? e. f- y- a. b. d. e. a. b. c. a. b. c. d. e. f- ti ll. b. c. d. 15. Gymnastieklokaal. Wat geschiedt tot stof bestrijding Hoe wordt er geventileerd? Hoe wordt het lokaal verwarmd? Hoe is de vloer? Worden gymnastiekschoenen gebruikt? Hoe worden de werktuigen gereinigd? Hoe worden de matrassen gereinigd? Hoe is de ligging? Meubelen, borden, kaarten. Hoe zijn de banken? Hebben zij voetlatten? Wordt er op gelet, dat er banken worden gebruikt in overeenstemming met de grootte van de kinderen? Is er een voldoend aantal banken, ingericht voor handwerken voor meisjes? Zijn de schoolborden mat? Zyn zij verstelbaar? Zyn de kaarten duidelijk? 14. Reinheid. Zien gebouw en meubelen er zindelijk uit? Zijn er voetmatten in den gang aanwezig? Hoe en hoe vaak worden lokalen, gangen en por talen gereinigd? Hoe en hoe vaak worden de meubelen gereinigd? Hoeveel maal per jaar worden de muren gewit of afgewasschen Is er waschgelegenheid in het gebouw? 16. Speelplaats. a. Is deze gedeeltelijk overdekt? b. Hoe is zy verhard?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 971