I f 39 I. f- B 66 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 17. Lessen. 9- Is er stof? Zyn er boomen? Zijn er banken Hoe is de ligging? b. c. d. e. d. e. Hoeveel lesuren zyn er per week? Hoelang wordt eenzelfde onderwerp behandeld? Wordt zwaarder en lichter werk afgewisseld? Hoelang wordt achtereen geschreven? IVorden de meest inspannende vakken voormiddags gegeven Wordt bij het onderwijs in teekenen, schrijven en handwerken gelet op heldere uren van den dag? Wordt voor doelmatige afwisseling met teekenen, schrijven, lezen, zingen en lichaamsoefeningen gezorgd 19. Huiswerk. a. Wordt dit zooveel mogelijk beperkt? b. Hoelang moet een middelmatige leerling er aan besteden 18. Leermiddelen. Hoe is de druk van de leerboeken? b. Zijn de leerboeken zindelijk? c. Worden nog leien gebruikt? Hoe worden die gereinigd? 21. Vacantie. a. Hoeveel weken wordt vacantie gegeven per jaar? b. Hoe zijn de vacanties verdeeld? c. Wordt veel vacantiewerk opgegeven? 20. Pauzen. a. Hoeveel pauzen worden er gehouden? b. Hoelang duren zy?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 972