39 67 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. a. b. c. 24. Straffen. d. 25. Ziekten. 26. Ondervindt de school ook nadeel van kinder-exploitatie Waarin bestaan die? Geschiedt schoolblijven onder toezicht? Wanneer staan of in den hoek staan als straf wordt gebruikt; hoe lang duurt dit? Wordt inhouding van pauze als straf gebezigd? b. c. a. b. c. 23. Gymnastiekonderwijs. Nemen alle kinderen er aan deel? Hoeveel niet? Waarom niet? Wordt voor ziekelyke kinderen toestemming van hun medicus gevraagd? Worden er gevaarlijke en inspannende oefeningen gedaan 22. Plaats en houding. Wordt de plaatsing der kinderen in het lokaal van tijd tot tijd afgewisseld? Hoe is de houding by het zitten? H09 is de houding bij het schrijven a. Hoeveel percent van de schooltijden wordt ver zuimd door ziekte? b. Wat geschiedt in geval van achterlijkheid en spraak gebreken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 973