39 69 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Bovenstaande Gezondheidsbepalingen zijn uit hygiënisch oogpunt goedgekeurd door de Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage. De Gezondheidscommissie te 's-Gravenhage: Rethaan Macaré, Voorzitter. L. N. Roodenburg, Secretaris. Namens het Hoofdbestuur: Jan B. Polman Tuin, le Voorzitter. W. Inte Onsman, le Secretaris. 10. De scheerkwast worde na elk gebruik goed uitgespoeld en eens per dag in een soda-oplossing gewassehen. 11. De tondeuse voor ’t gebruik doorborstelen, de onder plaat en voorkant van de tandjes flink afgeveegd. De tandjes even uitbranden boven een spiritus- of gasvlam is mede aanbevelenswaardig. 12. Men make eiken klant opmerkzaam dat een friction of hoofdwassching met Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine of Végétal, zeer aan te bevelen is. 13. De poederdons worde vervangen door een poederblazer, het gemeenschappelijk aluinblok door aluinpoeder. 14. Wanneer voor een klant, die aan een verdachte huid- of haarziekte lydt, van gereedschappen of andere artikelen moet worden gebruik gemaakt, die ook voor volgende klanten zullen dienen, dan kieze men tot dit doel slechts voorwerpen, die kunnen worden uitgekookt of op andere wjjze afdoende ontsmet. Dit moet in elk geval gebeuren voor men ze weder gebruikt. 15. Gereedschappen, gebruikt voor ’t scheren van een gestorvene, moeten daarna onmiddellijk worden vernietigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 975