39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.1 5 5.9 3.1 5.3 17.3 6.2 3.2 6.0 3.3 4.7 4.7 4.85 4.45 4.6 5.0 5.3 7.1 3.4 11.2 71 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Monster. Water. Extract. Asch. No. n n gebleken, dat, deze twintig wille- zeer verontreinigd met minerale bestand- r> n by het onderzoek van 20 monsters koffiestroop, aangekocht in kruideniers- en comestibleswinkels in deze stad. Hiertoe behooren zoowel winkels, die in de volkswijken hunne clientele hebben als die welke de gegoede burgerij voorzien. In de verschillende kolommen is aangegeven: 1°. het watergehalte van de koffiestroop. 2°. het gehalte aan in water oplosbare extractiefstoffen, 3°. het aschgehalte, dus het gehalte aan minerale veront reinigingen (kryt, zwavelzuur, kalk etc.) 4°. het in zoutzuur onoplosbare aschgehalte. Uit het onderzoek is keurige aangekochte monsters koffiestroop allen van inferieur gehalte zyn en deelen van allerlei aard. Door onderzoek van de asch welke achterbleef, werd aangetoond dat deze verontreinigingen bestonden uit kalk, kryt, sulfaten en yzerverbindingen. 41-0 37.35 59.48 56.17 15.74 39.6 31.68 46.9 36.08 58.3 41.83 40.58 38.36 29.64 18.20 32.9 37.71 17.24 11.11 17.72 Onoplosbare Asch. 13-5 0.66 2.53 1-15 0.79 4-4 1.08 6.32 1.36 0.76 4.4 2.56 5.2 1.21 0.86 1.09 1.38 0.92 1.14 0.98 60.4 7, 62.0 43.8 52.2 81.2 55.8 63.6 52.2 60.4 56.8 48.9 56.6 51.6 64.6 62.0 63.6 62.0 63.6 64.1 62.4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 977