F L: 39 r- h 72 (w. g.) J. J. Hofman. Enkele malen werden zeer geringe hoeveelheden lood aan getoond. Men mag dus hieruit wel afleiden, dat de koffie- stroop, die in onze stad verkocht wordt, over het algemeen een artikel is van zeer slechte hoedanigheid, en dat het gebruik van een dergelyk koffiesurrogaat voor het volk geen aanbeveling verdient. Kite k' - VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 978