4 I 1 r i i o rat i r 0 39 1 I ♦I .s I 1 77 a dat in eenige gevallen als bindmiddel gebruikt werd dextrine. Bij een nader onderzoek omtrent het gebruik van dit bindmiddel, is mij gebleken dat de stof, welke in deze gevallen was toegevoegd een mengsel is van eiwit en dextrine dat door eene Rotterdamsche firma als „Reiehelt eiwit” speciaal voor worstfabrikanten in den handel wordt gebracht. Uit een en ander blykt, dat een toezicht ook op deze eetwaren zeer noodig is en vele misbruiken moeten worden tegengegaan op dit gebied. (w. y.) J. J. HOFMAN. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 983