i II l tl I II 11 r 1 I l 'S 39 39 ia I Bijlage E. |i 79 78 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERSLAG DER \Gravemhage, voor het jaar 1907. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. Art. 1. 200j— 140 750 Totaal der uitgaven 7200: i De Gezondheids-Commissie, 310[ Aldus vastgesteld iu de vergadering der Gezondheids-Commissie a 11 Mei 1900. I (ie. ff.) RETHAAN MACARÉ, Voor sitter. L. N. ROODENBURG, Secretaris. 1600 2500 400 100 RAMING der Ontvangsten en Uitgaven 10001— 200 I Bijdrage taris Memorie. i aan den Secre- van Sterftecijfers over 1895— I drukken van de grafische van te lage i de posten 2, 3, 4, 8 en 9 van bureelbeamte, ter overschrijving uit de posten Systematisch woningonderzoek en Bewerking sterftecijfers van het Rijk in de toelage van de Gezondheidscomn Toelage aan den Secretaris Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine uitgaven. Druk- en bindwerk voor de algenieeue zaken der Commissie Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, van onderzoek van klachten, voorbereiding van advie zen, waaronder vergoeding aan deskundigen bij onderzoekingen Kosten van systematisch woningonderzoek I Aankoop van boeken en tijdschriften Aankoop van technische hulpmiddelen Gewone jaarlijksche kosten van bewerking van de i sterftecijfers Kosten van drukken 1904, het maken en drukken van voorstelling en van de sterftekaart Onvoorziene uitgaven mede ingeval raming van Bezoldiging Totaal der ontvangsten 1. 2. 3. lilt Memorie. Bijdrage van ae uemeeiivc D- - - ding van de uitgaven der CommissieII Andere ontvangsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 984