VERSLAG GEMEENTE 's-GRAVENHAGE 1908 TOESTAND DEN GEMEENTERAAD. j Burgemeester en Wethouders VAN DEN DER OVER AANGEBODEN DOOR AAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1908 | | pagina 1