9 24708 1 OVERZICHT van hel aantal kiezers in deze Gemeente en van het getal kiezers, opgekoinen bij verkiezingen na de wjjziging der Kieswet (wet van 7 Sept. 1896, Stbl. 154) by de wet van 8 Dec. 1900. Stbl. 208. Getal kiezers voor Kies- .IAAR. district. 1901 3863 54,89 1902 1903 1904 70,75 1905 2665 31,68 1906 I II III I II 111 I II III I II III I II III I II III 6641 7037 7283 20961 20893 7074 7693 7688 22455 22278 4262 4640 4605 7053 7811 7298 i 2205 2306 7969 den Gem. raad. den Gem. raad. den Gem. j raad. i 8411 8863 9097 26391 3144 2371 2685 de 2e K. der St. Gen. 6345 6809 J7O14 20168 de Prov. Staten (éènKies- de 2e K. der St. Gen. de Prov. j Staten (één Kies district.) 3651 I 3666 I 2958 de 2e K. der St. Gen. de Prov.i Staten j (één kies district.) 6418 6802 7H3 20333 67,17 68,14 65,65 79,75 82,70 78,87 2605 I 2904 I 2560 12245 46,49 43,58 35,02 43,15 45,26 38,07 61,00 I 7100 7709 7998 22707 46,55 32,25 35,97 7853 8411 8444 Percentsgewijze verhou ding van het gemiddeld getal opgekomen kiezers tot het geheele aantal kiezers voor 6754 7351 I 7492 21597 Gemiddeld getal kiezers, opgekomen by verkiezingen voor I 6037 I 6416 6724 20072 19177 7575 8096 I 8436 24107 24000 8853 9444 9253 27550 27355 8899 j 9397 I 9449 27745 i 27601 16981 32,41 32,41 38,64 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 10