28 22 f Fiuaneieele uitkomsten. S 7. Intrest. De rente, met uitzondering van die op voorschotten Pensioenen Effecten Gebruikte kleedingstukken en gebruikt beddegoed Meubelen Andere panden tot een bedrag van ten hoogste f 50,— en van hetgeen het voorschot meer dan f50,bedraagt Uit de hiervoren verstrekte gegevens omtrent beleening, lossing, verkooping en saldo verkrijgt men den volgenden staat 404.680,21 1.507.390,60 1.912.070,81 1.434,279,89 477.790,92 27.770,75 450.020,17 Pensioenen Effecten Gebruikte kleedingstukken en gebruikt beddegoed Meubelen Andere panden tot een bedrag van ten hoogste f 50, en van hetgeen het voorschot meer dan f 50,bedraagt 41592 217875 259467 208999 50468 4764 45704 6 6 6 12 12 8 6 6 13 13 6 By besluit van den Gemeenteraad van 2 Maart 1914 werd dit tarief, met ingang van 1 April 1914, gewijzigd als volgt: De rente, door de pandgevers over het voorgeschoten bedrag te betalen, bedroeg van 1 Januari tot en met 31 Mei voor een voorschot verstrekt op: Saldo op 31 December 1913 Beleend in 1914 Totaal Gelost in 1914 Blijft. Verkocht in 1914 Saldo op 31 December 1914 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Voorschot. Panden. f f f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1000