28 28 f II. 7ói 28 29 VERSLAG DER GEMEEN’TEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEEN’TEBANK VAN LEENING, 'TEN 1914. ÜITK 01 BEDRAG. BATEN. Artikel. Bijkantoor A. Bijkantoor C. Bijkantoor D. Bijkantoor E. Totaal. f f f 1' f 1.992,351 324,04® 264,78 5 2.581,18 5 2.044’405 13.548^39 6.584,33 641.42 4.278,235 f 35.955,14 f 9.652,20 f 8.469,865 f f 69.620,30 BEDRAG. LASTEN. Artikel. Bijkantoor A. Bijkantoor C. Bijkantoor D. Bijkantoor E. Totaal. f f f f f 25,— 259’495 35.955.14 f 9.652,20 f 8.469,86s f 8.135,775 f 69.620,30 Hoofdkantoor et Hulpk. B. Hoofdkantoor Hulpk. B. 1.384.90 42,50 7.562,12 662,68 I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. VI. Vil. VIII. 1.419,63 68,50 5.486,01 255,43 691,69 12,75 2.390,46 34,18 f 7.920,46 228,— 43.536,26 1.806,00 5 I. II. III. IV. V. 22.876,17 1.783,- 2.444,07 598.47 71.73 57,80 239.53 2.250.- 4.647,33 473,75 178,63 50.- 1.147,71 19,- 4770.36 164,34 s 2.946,50 488/.10 152,64 42,16s 41,50 91,— 3.700,— 1.819,— 86,— 25,’- 3.276,53 85,25 23.327,31 689,37 181, 119,21 30,48 3.115,70s 505’— 202,— 46,74 43,- i 46,- 3.450,— 910,— 64,— 62,42 25.— 3.109,01s 2.494,26 431,40 124,04 41,61s 43,- 30,— 3.600,— 606 12,— f 34.541,65 1.733,— 4.379,52 s 1.273,09 244,71 226,80 457,53 16.000,— 8.993,335 735,755 290,75 150,— 181’25 119,21 3J15 30,485 259,495 f 8.135.77 5 Jaarwedden en Gratificatiën Pensioenen Bureaukosten Kosten voor verlichting enz Duinwaterverbruik Abonnement telephoon Assurantiën Huur van de gebouwen en meubelen Intrest van bij de Gemeente opgenomen gelden Kosten der verkoopingen Verlies op verkochte panden Tegemoetkoming wegens kasverschillen Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie Waardevermindering der effecten Afschrijving op meubelen en gereedschappen Onvoorziene uitgaven Vergoeding van intrest aan gepensionueerden Bydr. van de Gem. aan het Weduwen en Weezenfonds Winst Administratieloon Vast recht op rijwielen Intrest Rantsoengelden van verkochte panden Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen Waardevermeerdering van effecten Restitutie van verlies op verkochte panden. Buitengewone ontvangsten Verlies f 7.407,31 s 510,15 195.94 42.46 41.50 51,— $.000.— 1.011,— 100,— 49.71 25,— 7.407,315

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1005