I E 28 32 1942,505 1200,— 1694,70' De Directeur, C. P. J. A. D. v. d. Bergh. 5- 4- 1763,015 400,— 700 650,— 5- 1448,26 750,— 5,— Aan dit verslag worden toegevoegd de Bedrijfsrekening, tevens Winst- en Verliesrekening, over 1914 met de Balans en de beknopte inventaris op 31 December van dat jaar, (bijlagen IIII), benevens twee naar de voorschotten gerang schikte staten (bijlagen IVV), de beleeningen over het .jaar 1914 en het saldo aan panden op 31 December van dat jaar bevattende. Bykantoor E. 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 1 Klerk, jaarwedde f 600,— tot f 900,thans 1 Tijdelijk jongmaatje, weekloon f4,tot f9, 600,— 4- dening f 1200,— en na afloop van elke maand 6 van de rente, in die maand ontvangen van de geloste en verkochte, aan zijn kantoor beleende, panden tot een maximum van f 75,per maand, thans te zamen met vrije woning, vuur en licht, waarvan de waarde wordt geschat op f 350,’sjaars. Voor de berekening van het pensioen is deze jaarwedde vastgesteld op f 2399,85. 1 Beheerder-plaatsvervanger, jaarw. f 1000,— tot f 1300,thans 2 Klerken, jaarwedde f600,— tot f900,—ieder thans 1 Tijdelijk jongmaatje, weekloon f4,— tot f hi fi ij kantoor C. 1 Beheerder, jaarwedde a]s boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 2 Klerken, jaarwedde f 600,tot f 900, één thans één thans 1 Tijdelijk jongmaatje, weekloon f4,— tot f9, Bijkantoor D. 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 1 Tijdelijk schrijver 2 Tijdelijke jongmaatjes, weekloon f4,— tot f4, één thans één thans VERSLAG DEK REMEENTEBAXK VAX LEENING. fs£‘ w n i’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1008