100 Perceel Bierkade No. 5. Asch- en ruilnisstaal aan de Westerstraat. Brandweerpost aan de Albertinestraat. Op de binnenplaats werd een bergplaats voor rijwie len gemaakt. Asch- en vuünisstaal aan den Westduinweg. Van de loods werden 2 stel dubbele buitendeuren vernieuwdeen gedeelte van het terrein werd bestraat. Het bij Raadsbesluit van 16 Maart 1914 aangekochte gebouw, waarin paardenstal, hooizolder en arbeiderswo ning, werd verbeterd door het aanbrengen van 4 ven tilatoren, aanleggen van gasleiding, vernieuwren van vloeren, enz. De autobergplaats werd door bijtrekking van de stal len 7 en 8 vergroot. Stal 9 werd tot machinekamer ingericht. De voederbakken in stal 1 en de houten vloer en eenige binten boven de loods voor den gas motor en de tuigenbergplaats werden vernieuwd. Op het terrein werden gedeelten bestrating verbeterd. De houten fundeering onder een der draaischrijven in de spoorwegverbinding met de stoomtrambaan der H.LJ.S.M. werd vernieuwd. Dit perceel werd voor den dienst der Gemeentewer ken gehuurd en ingericht tot bureelen voor den Adm. Boekhouder. Bureelen Gemeentewee f met bijbehoorende woningen, loodsen en bergplaatsen. Het ter plaatse van het afgebroken perceel Huygens- park No. 24 opgetrokken nieuwe gebouw kwam gereed en werd in gebruik genomen. In perceel Groenewegje 22/22« werden 2 kamers op de verdieping als bureelen ingericht. Met het maken van fundeering met kelders voor een gedeelte van de nieuwe bureelen werd aan de Z.W. zijde aangevangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 100