28 84 Bedryfsrekeuing 1914. Weezenfonck I. II. III. IV. V. VI. VII. vin. Administratieloon Vast recht op rijwielen Intrest Rantsoengelden van verkochte panden Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen Waardevermeerdering van effecten Restitutie van verlies op verkochte panden Buitengewone ontvangsten 1. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Jaarwedden en gratificatiën Pensioenen Bureaukosten Kosten voor verlichting enz Duinwaterverbruik Abonnement telephoon Assurantiën Huur van de gebouwen en de meubelen Intrest van by de Gemeente opgenomen gelden Kosten der verkoopingen Verlies op verkochte panden Tegemoetkoming wegens kasverschillen Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie Waardevermindering der effecten Afschrijving op meubelen en gereedschappen Onvoorziene uitgaven Vergoeding van intrest aan gepensionneerden Bydrage van de Gemeente aan het Weduwen- en VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Bijlage 1. Artikel. BATEN. Artikel. LASTEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1010