28 36 RECAPITULATIE. Nadeelig saldo f 13.288,89s Bedrag der werkelijke baten lasten f 56.071,91 69.360,80s Volgens artikel 44, al. 3 en artikel 52, al. 4, 5, 6 en 7 van het Reglement voor de Gemeentebank van Leening (No. 9 van 1911) wordt dit tekort door de Gemeente bijgepast VERSLAG DEK GEMEENTEBANK VAN LEENJNG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1012