28 I 39 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. LASTEN. Artikel I. Jaarwedden en gratificatiën f 36.435,— f 34.541,65 Artikel II. Pensioenen f 1.733,— f 1.733,— Artikel III. f f n f Artikel IV. f voor de Artikel V. Duin waterverbruik f 244,71 Artikel VI. Abonnement telephoon 226,80 Artikel VII. f 200,50 f f f 650,— 1.300,— 130,20 1.273,09 550,— 100,— 700,40 142,49 903,— 5,80 1.416,895 1.103,— 950,83 j* f 1.000,— 100,— 1.000,— 900,— 600,— 3.600,— 257,03 457,53 250,— 550,— w f f Kosten voor verlichting enz.: Gasverbruik b. Onderhoud gasgloeilicht. c. Electrisch licht en stroom liften Bureaukosten Schoonhouden van de lokalen der Bank en van die van het Hulpkantoor en de Bijkantoren b. Onderhoud meubilair c. Kantoorbehoeften d. Brandstoffen e. Drukwerk Assurantiën Brandverzekering b. Verzekering tegen inbraak en „oneer lijkheid en berooving van de ambte naren” i n f 4.379,52» f 260,— 300,- f 505,— i f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1014