28 i 40 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. LASTEN. Bogroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel VIII. 2.250,— i f 2.250,— 3.450,— 3.450,— c. 3.000,— 3.000,— n 3.700,— 2.800,— 2.800, 3.600,— Artikel IX. Artikel X. Kosten der verkoopingen 735,75’ f Artikel XI. 9,92 25,- f Artikel XII. Tegemoetkoming wegens kasverschillen 150,— f 150,— f Artikel XIII. Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie Interest van bij de Gemeente opgenomen gelden f 1,050,— f 280,83 290,75 750,— 775.— f Verlies op verkochte panden: a. Op panden, in het Hoofdkantoor be leend b. Op panden, in de Hulp- en Bijkantoren beleend f I r> n f 14.300,— f 10.400,— j f 8.993,83’ Huur van de gebouwen en de meubelen: a. Hoofdkantoor met Directeurswoning en de beide Hulpkantoren b. Bijkantoor te Scheveningen met het meubilair Bijkantoor Jan van Gojenstraat met het meubilair d. Bijkantoor Koningin Emmakade met het meubilair e. Bijkantoor Nieuwe Havendwarsstraat met het meubilair f 16,000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1015