28 41 I f VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. LASTEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel XIV. Waardevermindering der effecten f 181,25 Artikel XV. meubelen en 100— f 119,21 Artikel XVI. Onvoorziene uitgaven f Intrest van 3,715 f f 30,485 Vergoeding neerden. Bijdrage van de Gemeente aan het Weduwen en Weezenfonds I f Afschrijving op schappen aan gepension- I if gereed- f 500,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1016