I 28 28 42 43 f 308.802,75 70.349,40 26.644,— 44.224,02 f 450.020,17 22.416,25 202,50 60.585,585 1.407,41s 8,85 28248 16773 207 476 f 250.000,— 295.000,— 2.338,96s 590,70 12.556,56s VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN' LEERING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Bijlage II. Balans op 3 december 1914. f 560.486,23 f 560.486,23 Bijlage III. Beknopte inveutari »p ;n December 1914. 1 Boekwaarde. f 1.49O,145 f f 1.407,415 119,21 Effecten Rente effecten Kas Meubelen en gereedschappen Waarborgrechten voor nog te ontvangen. Renteloos voorgeschoten kapitaal van de Gemeente Verlies door de Gemeente bij te passen Voorschotten op diverse panden: Goud en Zilver Linnen, Wol en diversen Effecten Pensioenen Halanswaarde op 31 Dec. 1918. Kapitaal der Bank Leening by de Gemeente Onafgehaald overschot Gedeponeerde gelden De Gemeente ’s-Gravenhage 12.556,565 13.288,895 Afgesehreven 8%. Meubelen en gereedschappen in het Hoofdkantoor en de Hulp- en Bij kantoren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1017