101 Veegdienstpost der Openbare Reiniging aan de Morsestraat. Voor berging van kruiwagens werd een afdak gemaakt. Veegdienstpost der Openbare Reiniging aan de Timorstraat. De wagenbergplaats werd verstraat. Veegdienstpost der Openbare Reiniging aan de Schedeldoekshaven. In den voorgevel werd ten dienste van het kantoor een luchtkoker geplaatst. In de wagenbergplaats werd een hangstelling aangebracht voor berging van gereed schappen. Veegdienstpost der Openbare Reiniging aan de Rozenburgstraat. De open plaats werd verstraat. 5 - Gemeente-Ziekenhuis met bijbehoorende gébouicen en barakken. Eenige gevels werden opnieuw gevoegd. Het privaat op de le verdieping bij het kerklokaal in het oude gebouw werd verbeterd door het aan brengen van een Amstelcloset met spoelin richting. Een gedeelte zinkbe- dekking en zinken goten boven den zolderingang en zaal 11 der kraamafdeeling, de zinkbedekking en de goten van 3 veranda’s bij de zalen 7, 8 en 9 der kin- derafdeeling, een en ander in het oude gebouw, werden vernieuwd. Op den zolder werden 6 slaapvertrekken met privaten gemaakt en werd boven de zalen 10, 11 en 12 een in richting gemaakt voor zwavelbaden. De orthopaedische inrichting, waarvan de bouw in 1912 werd mingevangen, kwam gereed en werd in gebruik genomen. De perccelen Nos. 203/205 aan de Lange Beesten markt werden verbouwd, de begane grond tot magazijn en portiersvertrek met woonkeuken en de verdieping tot woning van den machinist van het Gemeente ziekenhuis. De perceelen Nos. 173/175 aan de Lange Beesten markt werden verbouwd tot Israëlietische keuken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 101