28 I 4 LASTEN. aandeelhouders in den loop van f 1.150,— Totaal der lasten f 28.750,— Eigen kapitaal of reservefonds Overige crediteuren Totaal (credit) Bedrag der winst Bestemming der winst: onverdeeld Bedrag van het verlies Wfae waarop het verlies is gedekt: 15.500,— 787,05 28,27 1.591,34 202,88 Uitkeering aan het boekjaar Rente van kapitalen Restitutie van renten Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving wegens oninbaarheid Andere lasten Toestand aan het einde van het boekjaar. Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren Totaal i debet) Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente 1.818,- f 46.855,05 f 23.997,10 16.857,95 6.000,— f 46.855.05 f 2.972,49 787,05 OPGAVEN OMTRENT DE HULPBANK. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1025