Bijlage 28 III. 1°. Aantal inlagen in het boekjaar gedaan beneden 32.725 29.579 f 4.157.523,63 291.844,62 8.744,18 9,945,59 f 4.468.058,02 Neen. Neen. f4.761.731,33 3.089.100,86 1.243 10.129 14.468 6.495 390 124.806,05 f 7.975.638,24 OPGAVEN omtrent de spaarbank te 's-Gravenhage, gesticht door het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen", over het boekjaar 1914. Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hier onder ook op te nemen de aan de inleggers uitbetaalde rente)3.818.114,61 Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds van waardever schillen op effecten Overige crediteuren aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarden van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente wordt toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars? en in welke spaarbank? 1 tot beneden f n n 10 10 „100 100 1000 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in het boek jaar gedaan Tegoed der inleggers in het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar. (Hieronder niet op te nemen de rente, die by het te goed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend a 23/4 en 2 °/o (onverschillig of die rente is uitbe taald, dan wel by het tegoed is gevoegd) één gulden Aantal inlagen van f n n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1026