By lage 28 III. 2°. I 77.965,72 s f 534.374,99 Neen. Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleggers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het Reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar 10 100 1000 62 898 930 351 30 2271 1705 i 456.409,26 s OPGAVEN omtrent de Spaarbank Departement Scheveningen der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen” te Scheveningen, Gemeente s-Gravenhage. 227.159,31s f 501.195,43 165.678,79 Boekjaar 1914. Aantal inlagen in ’t boekjaar gedaan beneden één gulden van f 1 tot beneden f 10 100 16.694,36 f 683.568,58 Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars? en in welke spaarbank? Eigen beheer. Worden door de spaarbank voorschotten verleend Ja, door middel van de voorschotbank van het Totaal van het aantal inlagen in ’t boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die bij het tegoed is gevoegd). Rente aan de inleggers toegekend h 3‘/2pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het tegoed is gevoegd) n 1000 en hooger

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1028