102 Bestedelingenhuis. De betonvloer in den kelder onder de provisiekamer werd vervangen door een terrazzo-vloer; in het werk lokaal werden aan 8 kiepramen tochtwangen aangebracht. Centraal Bureau van den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst. De bergplaats achter de autobergplaats werd inge richt tot slaapplaats voor den Chauffeur. Gemeente-Apotheek. In het apotheeklokaal werd een zuurkast gemaakt. Döckersche Barakken aan de Rozenburgstraat. Van 3 Döckersche barakken werd de op een houten raamwerk aangebrachte in slechten staat verkeerende kartonnen dakbedekking, vervangen door eternietplaten, afgedekt met rubberoid-dakbekleeding. In de barakken werd gas- en waterleiding aangelegd. Hulpziekenhuis aan het Slijkeinde. De zinkbedekking van 2 platten boven een gedeelte gang tusschen zaal 10 en het trapportaal werd ver nieuwd en de asphaltpapierafdekking boven een gedeelte gang en het waschvertrek werd vervangen door zink bedekking. Boven de waschtafels en de gootsteenen in de keukens bij zalen 1, 6, 7 en 8, 10, 11, 13 en 14, 15, 17, 18, 19 en 20 werden witte wandtegels aange bracht op een gedeelte van een zinken dak werd een houten vlonder met een balustrade aangebracht ten einde aldaar kleeren en bedden te kunnen uitkloppen. Quarantainegebouïcen aan de Vuurbaakstraat. De zinken goten aan de Z.O.- en Z.W. zijde van perceel No. 272 werden vernieuwd. Museum met aanhoorigheden aan den Korten Vijverberg. De zalen I, III, VII en IX werden met doek be spannen; de centrale verwarming werd vernieuwd, in verband waarmede op de binnenplaats een ketelhuis werd gebouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 102