103 Gebouw in gebruik bij het Scheidsgerecht met Conciërge woning aan het Korte Groenewegje No. 87. In den tuinmuur aan de zijde van de Spinozastraat werd een deurkozijn met deur geplaatst. Monumenten. Van het monument op het Plein 1813 en van het Standbeeld op het Buitenhof werden de bronzen beelden hersteld. De herstelling van de wapentrophée van het Saxen- Weimarmonument in het Lange Voorhout is onderhanden. Telephoongebouwen. Het telephoongebouw te Scheveningen op den hoek van de Kerklaan en het Willem Beukelszoonplein kwam gereed. Van het te bouwen telephoongebouw aan de Marnix- straat kwam de fundeering gereed; met den opbouw werd aangevangen. De zolder in het telephoongebouw aan de Hofstraat werd ingericht tot berging van 130 kleerenkasten. Electrische Centrale. Ten behoeve van de Gemeentelijke Electriciteits- fabriek werden aan de Van Boecopstraat magazijnen en werkplaatsen gebouwd. De uitbreiding van de fabriek aan de Z.O. zijde is onderhanden. 2°. Schoolgebouwen. In gebruik werden genomen: de voormalige Hoogere Burgerschool voor meisjes aan de Laan, als Middelbare Handelsschoolde school aan de Frans-Halstraatde bewaarschool aan de Schelde- straat; de 4 nieuwe hulplokalen (schoolpaviljoen) bij het Gymnasiumhet nieuw gebouwde leslokaal met spreek kamer, onderwijzerskamer en privatengroep, enz. bij de school aan de Waalstraat; de nieuw gebouwde lokalen, enz. bij de bewaarschool aan de Koningstraatde nieuw gebouwde lokalen, enz. bij de bewaarschool aan den Noord wal; de voormalige ambtswoning bij de school aan de Bleekerslaan als school (particulier) voor slechthoo- rende leerlingen; de voormalige spreekkamer in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 103