Btflage 28 III. 3°. Boekjaar 1914. 1.094,02 f 25.156,44 Neen. 642 508 23.678,69 34.020,925 1 tot beneden f 1000 682,61 f 58.382,22 s OPGAVEN omtrent de Spaarkas der Afdeeling Den Haag van den Nederlandsche Roomsch- Katholieken Volksbond. Aantal inlagen in ’t boekjaar gedaan beneden één gulden 206 van f 1 tot beneden f 10 278 10 100 127 31 34.319,805 Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hier onder ook op te nemen de aan inleggers uit betaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaarf 24.062,42 Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars? en welke spaarbank?Eigen beheer. 10 100 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal betalingen aan inleggers in 't boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaarf Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die by het tegoed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend A 3 pCt., (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het tegoed is gevoegd) w fl fl fl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1030