By lage 29 1. Beheer. 2. Algemeene opmerkingen. VERSLAG omtrent de Brandweer der Gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1914. Op 16 Januari overleed het lid der Commissie van Bijstand in het beheer van de Brandweer de Heer F. H. van Malsen. In diens plaats werd bij Raadsbesluit van 4 Mei 1914 be noemd de Heer W. A. T. de Meester. Sedert 2 September is in plaats van Wethouder J. C. Jansen als Voorzitter der Commissie opgetreden: de Burgemeester. In de Raadsvergadering van 1 September werden als leden herbenoemd de Heeren: W. A. T. de Meester, M. M. Couvée Jr., S. Vas Dias en W. P. G. Helsdingen. Van 1 Januari tot en met 31 December hadden plaats: 54 schoorsteenbranden 164 kleine binnenbranden 11 zware binnenbranden 14 uitslaande branden 60 buitengewone branden te zamen 303 branden. Bovendien waren er 55 brandge- ruchten, benevens 276 baldadige alarmeeringen door middel van brandschellen, terwijl nog 20 maal uitgerukt werd voor het verleenen van hulp in bijzondere omstandigheden als: het uit het water halen van een paard, het verwijderen van een loshangend uithangbord, van een stuk los gewaaid zink, het uitschakelen van een gedeelte van het bovengrondsche net van de H. T. M. tot het opheffen van een aardsluiting, het verwijderen van een omgewaaiden boom, enz. enz. In ’t geheel werd de brandweer dus 654 maal opgeroepen. Het aantal baldadige alarmeeringen is gedaald van 550 in 1913 tot 216 in 1914, hetgeen vermoedelijk te danken is aan de circulaire over dat onderwerp door Burgemeester en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1032