29 4 verzenden. Op 26 Juli by een buitenbrand op een afgelegen bouwterrein aan den Wassenaarscheweg, moest de ver ver wijderde brandschel in de Nassau Dillenburgstraat worden opgezocht om het bericht af te geven, dat thans 20 minuten uitbleef. Op de gemiddelde cijfers hebben deze maxima echter weinig invloed. De schade, veroorzaakt door de verschillende kleine en grootere branden, waarbij de hulp van de Brandweer werd ingeroepen bedroeg in totaal f32.757 aan roerend en f20.341 aan onroerend goed. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1035