Tl rir II ill iiM i =r 11 1* 3 I 12 I 29 a 2 I s 1 I 41e 42e 43e 44e 45e 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e g 64 97 69 39 53 35 54 45 35 47 43 53 2 1 JS co eö •*-’ s-< 16 j 16 I - s -*-> cd 55 I 7 VERSLAG DER BRANDWEER. WEKEN. 39 43 14 56 3 1 n 1 1 276 55 54 14 60 634 MAANDEN. 2 1 3 6 1 1 54 i Totaal 276 164 11 14 60 634 n n Y) n n n n Y) •n n Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli Augustus September October November December n w 4 7 1 1 1 4 1 1 2 9 - 1 2 1 2 5 1 7 9 7 13 5 7 3 [O 1 1 2 2 s •a s ai S S N Binnenbranden. 22 12 15 9 12 10 13 14 4 13 20 20 2 1 2 4 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 7 487 7 7 8 13 16 13 15 9 5 11 6 10 11 16 |217 1 3 3 9 9 7 4 n Yl 6 Dec. 13 20 27 4 Oct. 11 18 25 1 Nov. 8 15 22 29 10 - 17 24 31 9 3 13 5 7 1 <5 29 66 32 12 19 16 24 13 21 g Transport 40e week 27 Sept, t/m 3 Oct. n n n 7 Nov. 14 21 28 n 5 Dec. 12 a 19 r 26 31 Totaal. C. Maandelyksche verzamelstaat der branden over het jaar 1914. Binnen- branden. FT! M N 3 7 1 6 6 1 7 6 1 109 5 4 1 1 4 5 6 6 2 4 1 4 5 7 164 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1038