d 1 29 H1 i| J I| i h I hl hl 8 vu. vin. ix. i I 1 1 2 i 2 2 60 303 ;>4 164 i 6 1 4 1 4 1 I I 1I 1 3 E. Gebezigde bluschmiddelen in het jaar 1914. D. Staat, aangevende in welke wyk der gemeente de branden hebben plaats gehad in het jaar 1914. - hJ i -g I p m I h I I 43 1 9 Ramoneur. Schoorsteenijzers. Ramoneur en schoorsteenijzers. Ramoneur en emmers water. Kamerslang. Kamerslang en emmers water. 2 I Kamerslang, ram on eur en schoorsteenijzers. Kleine middelen: emmers water, blusch- kwast, dekens, melk, natte doeken, vloer- kleedjes, zand enz. Minimax-apparaat. Uitschakelen van twee uitschakelaars van het bovengrondsche net van de Haagsche Tramwegmaatschappy. Een straal binnenbrandkraan. Een straal waterleiding. j Een straal waterleiding en kamerslang. Twee stralen waterleiding. Twee stralen stoomspuit. Drie stralen waterleiding. 1 Vier stralen waterleiding. 1 Vyf stralen waterleiding en twee stralen stoomspuit. 2 Zeven stralen waterleiding en een straal stoomspuit. Totaal. 5 1 2 1 1 - I 1 - 8 - 7 2 5 143 5 13 1 1 10 1 2 51 199 1.. 1 J 11 14 VERSLAG DER BRANDWEER. \V IJ K. IV. X. 9 Totaal 31 18 26 17 BLU8CHMIDDELEK. 1 2 8 1 o 4 1 11 1 2 3 28 1 17 I 10 16 8 16 3 4 4 6 o 54 164 11 14 60 8 I 4 I 2 15 l- 6 20 2 1 5 16 1 4 i. Schoorsteenbranden Kleine binnenbranden Zware binnenbranden Uitslaande branden Buitengewone branden II. III. 1 3 7 26 li XI. XII. 15 18 5 8 v. I VL 1 49 303 8 12 4 4 8 6 29 34 29 “Bmnen- branden. 43 - 1 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1039