104 Van de verbeteringen of veranderingen in bestaande scholen zijn overigens te vermelden School aan de Korte Lombardatraai No. 4: de zinken goten boven de Z.-O. en Z.-W. eindgevels van de school werden vernieuwd. School aan de Lijnbaan: de zinken goot boven den voorgevel van de school werd vernieuwd. School aan de Rijsicijkschestraat de zinken goten boven den achtergevel van de school werden vernieuwd; de speelplaats werd verstraat. school Ferdinand-Bolstraat als rijwielbergplaats en een voormalige bergplaats op de 1ste verdieping van deze school als spreekkamer; de 4 als leslokalen ingerichte zolders van de hoekpaviljoens van het Hoofdgebouw van de Academie van Beeldende Kunsten; de nieuw gebouwde spreekkamer bij de buitengewone school aan de Teniersstraatde school aan de Paulus-Buysstraat; de school aan de Haagschestraat; de hulpschool (Döcker- sche paviljoens) aan den Westduinweg ten N.-O. van de Statenlaande voor het onderwijs aan achterlijke kinderen ingerichte 2 benedenvertrekken in de hulp school Keizerstraat No. 294. Aanbesteed werd: het bouwen van een school aan de Zwetstraat; het bouwen van een bewaarschool aan de Ammunitie- haven; het bouwen van een dubbele school op een terrein nabij de Valkenboschkade; het bouwen van een school aan de Van-Beverningk- straat het verbouwen en uitbreiden van de school aan de Waalstraat het verbouwen en uitbreiden van de bewaarschool aan den Noordwal en van de bewaarschool aan de Koning straat; het uitbreiden van de school aan de Lijnbaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 104