I I I" 11 o ion c 11 OI 11 ill ill 141 Hl 29 l 9 55 276 I G. Staat van de oorzaken der branden in het jaar 1914. 8 5 12 1 1 2 1 4 53 Transporteeren. 48 130 17 16 9 1 4 2 18 12 1 35 12 6 3 19 14 F. Staat, aangevende het aantal malen, dat en waarvoor iedere kazerne of post in 1914 is uitgerukt. 29 Onbekend. 35 Vuile schoorsteen. Fel stoken. In brand geraken van roet op de schoor steenplaat. Zelfontbranding. Spelen van kinderen met lucifers. Niet brandvrij plaatsen van een haard, kachel, electr. verwarmingstoestel, kook- ketels en gasconforen. Aardsluiting. In brand geraken van een kerstboompje. 306 maal. 99 114 111 42 1 I 1 - I 11 I Hieruit blijkt, dat is uitgerukt door: Kazerne Prinsestraat Scheveningen Post Rijswijkscheweg Daguerrestraat Theresiastraat sél 87 7 VERSLAG DER BRANDWEER. 6 7 54 164 26 OORZAKEN. 4 3 6 6 i i 60 7 2 6 5 289 96 105 106 40 2 9 4 2 1 654 28 9 i 2 9 1 2 3 1 16 19 12 4 'Binnen branden. s: 3 Kazerne Prinsestraat Kazerne Scheveningen Post Rljswykseheweg Post. Daguenestraat Post Theresiastraat Kazernes Prinsestraat en Scheveningen Kazerne Prinsestraat en Post Rysw. weg Kazerne Prinsestraat en Post Daguerrestr Kazerne Prinsestraat en Post Theresiastr Kazerne Scheveningen en Post Daguerrestr Binnen branden. N •3 I C8 I 64 34 2i 35 1 1 26 4 13 5 5 - I 5 1 135 I 28 62 39 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1040