I 1611 I 29 Te zamen 2352 3. Transport Theater Verkade Diligentia de Seinpost Houtrust (Concours hippique) Circus Schumann Theaterzaal (Kurhaus) Schouwburg Pulchri Studio 84 5 1296 255 20 169 11 53 59 488 1 j 1030 255 20 85 6 53 59 102 1 255 20 I 1 1 53 59 2 Januari. Kleine binnenbrand in perceel Vaillantplein 14, ontstaan door het in brand geraken van een kerstboom, waarbij twee vrouwen, een jongetje en een meisje brand wonden bekwamen aan handen en gelaat. Ze werden door den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst verbonden. 9 Januari. Uitslaande brand in een houten schuur Koren dij kstraat 115, die met één straal van de waterleiding werd gebluscht. 17 Januari. Kleine binnenbrand in perceel Frederik Hendrik plein 37, waarbij de bewoonster zich aan beide handen brandde. Zjj werd door de Brandweer verbonden. 4 Februari. Kleine binnenbrand in perceel Loosduinsche- kade 206. De bewoonster brandde zich aan beide handen en werd door de Brandweer verbonden. 4 Februari. Schoorsteenbrand in perceel Houtmarkt 32a, waarbij zich de huisvrouw de voet verstuikte by het op weg zijn naar de naastbyzynde brandschel. Ze werd door de Brandweer verbonden. 7. Februari. Zware binnenbrand door fel stoken van een kachel in een bovenverdieping van een pakhuis De Riemer- straat 105e, welke gebluscht werd met 1 straal op de waterleiding. 3 Maart. Uitslaande brand in een ongenummerd perceel Korte beschrijving der voornaamste branden, waar onder die met persoonlijke ongevallen. Ss g ëis 5man.f fill it 4 12 VERSLAG DER BRANDWEER. Aantal malen bewaakt door SCHOUWBURGEN, ENZ. 91 1 1 man. 2 man. ii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1043