29 13 aan de Laan, dienende tot pakhuis voor glaskisten, gevuld met stroo, welke met twee stralen op de waterleiding werd bedwongen. 22 Maart. Zware binnenbrand door het omvallen van een petroleumlamp in perceel Kemperstraat 157, welke gebluseht werd met één straal op de waterleiding. 25 Maart. Uitslaande brand in perceel Conradkade 48, alwaar in de benedenverdieping een grossierderij in kappers en toiletbenoodigdheden gevestigd was. Nabij een open haard opgehangen linnengoed geraakte bij afwezigheid der bewoners in brand. Het vuur vond ruim voedsel in de zeer brandbare artikelen. Bij aankomst der Brandweer stond het ver trek, waarin de brand ontstaan was, in lichte laaie. De vlammen sloegen door een serre aan de achterzijde naar buiten, deden de ruiten der eerste verdieping springen en tastten de gordijnen reeds aan; toch kon nog juist intijds een verder voortwoekeren belet worden. Gebezigd werden twee stralen op de waterleiding. 18 April. Kleine binnenbrand in perceel Noordeinde 22, waarbij de bewoner bij het vullen van een sigarenaansteker met benzine brandwonden in het gelaat bekwam, welke verbon den werden door den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst. 22 April. Uitslaande brand in perceel Nieuwe Molstraat 2b. Bjj de aankomst der Brandweer stond het geheele perceel in brand en lekten de vlammen reeds door de vensters der le verdieping aan de aangrenzende perceelen. Het gebouw was beneden ingericht voor marmerzagerij, terwijl de le ver dieping een meubelmakerswerkplaats bevatte en de zolder tot bergplaats van hout diende. Met zeven stralen op de waterleiding en één straal van de stoomspuit, gevoed door een brandput, slaagde men er in de brand te bedwingen en tot het aangetaste perceel, dat geheel uitbrandde, te beperken. 4 Mei. Uitslaande brand in perceel Noorderbeekstraat 4, waarin zich bevond een machinaal gedreven loonzagerij. Werk- en bergplaats brandden grootendeels uit. De brand werd bedwongen door zeven stralen van de waterleiding en één van een stoomspuit. Het kantoor, boven de werkplaats gelegen, werd, hoewel een weinig beschadigd, behouden. Er werd gebruik gemaakt van het rookmasker. Een der brand- wachts bekwam, door vallend glas een ernstige snijwond aan een der handen en werd door den Gemeentelijken Genees kundigen dienst verbonden. Door het Bouw- en Woningtoe zicht moest een ijzeren balk in den achtergevel, die zijn steunpunten verloren had, gestut worden. 10 Mei. Uitslaande brand in een onbewoond bovenhuis met afzonderlijken opgang boven een bioscoop (Spui 118). De Brandweer vond bjj aankomst, aan een tweetal deuren VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1044